twitter instagram YouTube

2014-01-24
1000 pierwszych dni dla zdrowia

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego pn.„1000 pierwszych dni dla zdrowia”, który organizuje Fundacja NUTRICIA wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności. Do zdobycia są środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z żywieniem najmłodszych – 20 grantów po 5000 zł każdy. Wnioski można składać do 18 lutego 2014 r.

CEL KONKURSU:

Edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących dzieci do lat trzech (zgodnie z zaleceniami ekspertów) oraz zmiana negatywnych trendów w żywieniu dzieci do lat trzech.

Cele szczegółowe:

  • Edukacja wśród  rodziców oraz opiekunów – 6 złotych zasad żywienia dzieci:
  1. Prawidłowe żywienie podczas ciąży,
  2. wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia,
  3. zbilansowana dieta dziecka,
  4. odpowiednia ilość witaminy D przez cały rok,
  5. ograniczenie soli i cukru w diecie,
  6. pięć regularnych posiłków w ciągu dnia.
  • Upowszechnienie (promocja) – znajomości Programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”.

TYPY DZIAŁAŃ:

  • działania edukacyjne skierowane do kobiet w ciąży, rodziców i opiekunów na temat prawidłowego żywienia dzieci do lat 3,
  • działania promujące zdrowe żywienie dzieci do lat 3 w lokalnych mediach,

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) posiadające w celach statutowych działalność edukacyjną lub promocję zdrowego żywienia i instytucje publiczne (żłobki i kluby dziecięce).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wnioskodawca może otrzymać do 100% wartości projektu, jeśli wnioskowana suma nie przekracza 5000 zł brutto. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie. 

Finansowane będą projekty realizowane w terminie od 1.04.2014 r., jednak nie dłużej niż do 31.12.2014 r. (wsparcie udzielane będzie na działania trwające minimum 3 miesiące).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 18 lutego 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wnioski.1000dni.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji na temat konkursu udziela Maria Gosiewska, Federacja Polskich Banków Żywności, tel. 22 654 64 00; wew. 108, granty1000dni@bankizywnosci.pl

Regulamin.doc

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas