twitter instagram YouTube

2020-05-20
10 mln zł na wsparcie III sektora. Program Covid-19

10 mln zł na wsparcie III sektora. Program Covid-19

Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom Covid-19.

Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Wsparcie dla NGOsów

Program Covid-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Priorytet 1. Działania Wspierające

Dotację otrzymać można na przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Przykładowe inicjatywy możliwe do zrealizowania w ramach Priorytetu 1:

  • Projekty dotyczące zaopatrywania społeczności lokalnej w materiały związane z zapobieganiem zarażeniom (np. szycie i dystrybucja masek, przygotowanie materiałów informacyjnych);
  • Projekty dotyczące organizacji wolontariatu w społeczności lokalnej (np. na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, osób pozostających na kwarantannie, organizacja i wspieranie pomocy sąsiedzkiej);
  • Zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci, młodzieży (szkolenia internetowe, zajęcia pozaszkolne w formie zdalnej);
  • Organizacja działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem Internetu (życie publiczne, działalność religijna, wspieranie edukacji online, wspieranie inicjatyw kulturalnych);
  • Wsparcie podmiotów administracji publicznej w realizacji zadań. Powyższy katalog przykładowych działań nie wyczerpuje możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO

W ramach Priorytetu BEZPIECZEŃSTWO NGO można otrzymać dotację w czterech obszarach:

1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa wyżej;

4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Przykładowe inicjatywy możliwe do zrealizowania w ramach Priorytetu 2:

  • przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19:
  • organizacja musiała odwołać szkolenia stacjonarne, ale chce za to przeprowadzić webinaria + opracować podręcznik – działania, których wcześniej nie zakładała;
  • przygotowanie wirtualnej wycieczki;przygotowanie wirtualnego szkolenia;
  • zorganizowanie koncertu w zamkniętym studio.
  • działania muszą być w tym samym obszarze merytorycznym!

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. 

Więcej o konkursie pisaliśmy tutaj

Zapraszamy również do obejrzenia webinarium poświęconemu nowemu Programowi Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Webinarium jest dostepne tutaj 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas