twitter instagram YouTube

2019-07-15
„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – ogłoszono nowy program

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – ogłoszono nowy program

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

W 2019 roku przypada 80. rocznica niemieckiej agresji na Polskę i jednocześnie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, której okrucieństwo i katastrofalne skutki otworzyły najmroczniejszy rozdział w historii Europy. W roku 2019 przypada także 30. rocznica przełomowego dla Europy roku 1989: upadek komunizmu, demokratyczne przemiany w krajach w Europy Środkowo-Wschodniej i zburzenie muru berlińskiego doprowadzające do przezwyciężenia powojennego podziału Europy.

Obydwa te przełomowe wydarzenia historyczne są głęboko zakorzenione w polsko-niemieckiej wspólnocie losów. Stanowią także szczególną okazję do refleksji i podejmowania wspólnych rocznicowych inicjatyw ponad granicami, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale przed wszystkim na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.

Program:  „1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” ma umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu obu krajów konstruktywny i prowadzony w duchu pojednania dialog o tragicznym dziedzictwie II wojny światowej, ale także o znaczeniu i wnioskach płynących z pokojowej rewolucji roku 1989. Ponadto w roku 2019 przypadają dwie kolejne rocznice warte upamiętnienia w kontekście polsko-niemieckim: 20 lat obecności Polski w NATO oraz 15. rocznica wstąpienia Polski do UE.

Kryteria wsparcia:

Kto?

Program skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt nawiązujący do obydwu wydarzeń rocznicowych i innych, istotnych w kontekście wspólnej polsko-niemieckiej historii XX wieku.

Co?

Projekty, których celem jest uwrażliwienie – zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia – na niejednokrotnie bolesną, wspólną historię XX wieku, uzupełnienie luk w wiedzy o historii dla lepszego zrozumienia procesów współczesnych. Szczególnie wspierane będą działania z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej i kulturalnej (dyskusje, spotkania ze świadkami historii, seminaria, wystawy), jak i innowacyjne metody nauczania historii.

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte sportowym.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30 000 PLN/7 000 Euro.

Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 lipca 2019 roku.

Projekty należy zrealizować w terminie od 25 lipca do 25 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.fwpn.org.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas