twitter instagram YouTube

2017-01-23
260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizuję zadań z zakresu zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

Zadanie Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami (szczegółowe informacje) – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami obejmuje między innymi:

  • udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci,
  • profilaktykę uzależnień,
  • przeciwdziałanie agresji w Internecie,
  • przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży.

Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.

W ramach zadania Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom (szczegółowe informacje) ma powstać ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Realizator będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w zakresie poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 90 tys. zł.

Zadanie Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście (szczegółowe informacje) obejmuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zagrożeń na przejściach dla pieszych, kształtowanie właściwych postaw i promowanie bezpiecznego zachowania na przejściach. Realizator tego zadania otrzyma 50 tys. zł.

Czwarte zadanie Zapobieganie wypadkom drogowym (szczegółowe informacje) dotyczy prowadzenia akcji i kampanii społecznych dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań na drodze. Ma ono też służyć budowaniu świadomości i zachęcać do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.

O przyznanie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://bip.mswia.gov.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas