twitter instagram YouTube

0000-00-00
Aktualne konkursy dla NGO

Aktualne konkursy dla NGO

Przedstawiamy Wam aktualnie trwające konkursy dla Organizacji Pozarządowych.

[MŁODZIEŻ EUROPEJSKA/PRAWA CZŁOWIEKA /DEMOKRACJA/TOLERANCJA]
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Granty_na_miedzynarodowe_dzialania_mlodziezowe_-_inicjatywy_oraz_plany_pracy.html

[WYKLUCZENIE SPOŁECZNE/POMOC SPOŁECZNA /WSPARCIE/AKCEPTACJA]
Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Wspieramy pomysły, koncepcje i idee, dzięki którym osoby borykające się problemem wykluczenia ze społeczności i związanymi z nim konsekwencjami będą mogły godnie i bez przeszkód funkcjonować, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej – w całym społeczeństwie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Nabor_do_Inkubatora_pomyslow.html

[FILM/SZTUKA/EDUKACJA FILMOWA/WIDOWNIA]
Schemat wspierający inicjatywy promujące rozwój i zaangażowanie widowni, w tym działania z zakresu edukacji filmowej, skierowane w szczególności do młodej widowni.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Komponent_Media_programu_Kreatywna_Europa__schemat_Audience_Development__Film_Education.html

[AKTYWIZACJA SENIORÓW/SPOŁECZNOŚC LOKALNA/OFERTA KULTURALNA]
Ogłoszenie Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, w ramach Priorytetu 1 Małe Inicjatywy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, FIO 2021-2023. Z wielką przyjemnością ogłaszamy 1 edycję Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”. Celem Konkursu jest zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw seniorów i na rzecz seniorów w społeczności lokalnej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Zloty_wiek__Granty_aktywizacyjne_na_lokalne_inicjatywy_realizowane_przez_seniorow_i_dla_seniorow.html

[EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA/SZKOLENIA/PLACÓWKI KSZTAŁCENIA/USŁUGI EDUKACYJNE]
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach pozakonkursowego projektu pilotażowego, pt. “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-02, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 października 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Pilotazowe_wdrozenie_modelu_Specjalistycznych_Centrow_Wspierajacych_Edukacje_Wlaczajaca_SCWEW__KONKURS_DODATKOWY.html

[OCHRONA ŚRODOWISKA/ENERGIA /RECYKLING/WODA]
Do konkursu zapraszamy wszystkie te organizacje, które chcą w swoich społecznościach wprowadzić innowacyjne zmiany. Na pomysły czekamy do 10 października 2021. Kryteria wyboru zwycięskich projektów to przede wszystkim realizacja celów konkursu w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w podejmowaniu realnych i trwałych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie odpowiadały na konkretne wyzwania, z którymi mierzą się lokalne społeczności. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Konkurs_30_grantow_na_30_lat_bp_w_Polsce.html

[WYCHOWANIE/ZDROWIE PUBLICZNE/PROFILAKTYKA CHORÓB/EDUKACJA ZDROWOTNA]
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Konkus_MEiN_Pozytywny_klimat_szkoly.html

[INNOWACJE SPOŁECZNE/NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/OSOBY STARSZE/OCHRONA ZDROWIA]
Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o GRANT do 50 000,00 na innowacje społeczne w temacie DOSTĘPNOŚĆ +.Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Inkubator_Innowacji_Spolecznych_Wielkich_Jutra_Dostepnosc__.html

[SPEKTRUM AUTYZMU/AKTYWIZACJA SPOŁECZNA/WYCHOWANIE/USŁUGI OPIEKUŃCZE]
DGA Spółka Akcyjna wraz z Fundacją Sowelo ogłaszają kolejny nabór szkół wyższych do projektu wspierającego osoby neuronietypowe studiujące na polskich uczelniach poprzez wdrożenie innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD” opracowanej przez Fundację FURIA oraz przetestowanej w praktyce przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r.
Więcej:http://ngo.leszno.pl/Nabor_szkol_wyzszych_do_projektu_Asystent_studenta_z_ASD.html

[DEMOKRACJA/EUROPA WSCHODNIA/AZJA CENTRALNA/GOSPODARKA/SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE]
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/RITA2_-_partnerstwo_do_potegi.html

[MŁODE OSOBY/EDUKACJA/EKOLOGIA/KULTURA/ROZRYWKA/PROJEKT SPOŁECZNY]
Szukasz pomysłów na interesujące działania, które zrealizujesz ze swoimi uczniami? Planujesz wprowadzić metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym? Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do II edycji projektu „TO(działa)MY!”

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Druga_edycja_programu_TODZIALAMY_.html

[SPORT/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA/OUTDOOR/MEDIA]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Konkurs_MKDNiS_Promocja_Sportu_Osob_Niepelnosprawnych_w_2021_roku.html

[OCHRONA ŚRODOWISKA/SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ/BADANIE RYNKU]
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG..

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/GOSPOSTRATEG_-_VII_konkurs_na_projekty_zamawiane.html

[FUNDUSZ KOŚCIELNY/ ZWIĄZKI WYZNANIOWE/ADMINISTRACJA RZĄDOWA/UBEZPIECZENIE DUCHOWNYCH]
Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a także remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Ze środków programu odbywa się również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Fundusz_Koscielny_.html

[WYKLUCZENIE SPOŁECZNE/BEZDOMNOŚĆ/MIGRANCI/DYSKRYMINACJA/NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ]
Trwa nabór do ogólnopolskiego inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. Inkubator to przestrzeń do tworzenia, rozwijania i eksperymentowania. Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł. To szansa by wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 października 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Inkubator_Wlacznik_Innowacji_Spolecznych.html

[NOWOTWORY/WALKA Z RAKIEM/ONKOLOGIA/ZDROWIE/OPIEKA]
Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosi nabór do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 października 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_grantowy_ONKOgranty_V.html

[UNIA EUROPEJSKA/ERASMUS/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/KSZTAŁCENIE]
Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, mniej doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 listopada 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Partnerstwa_na_mala_skale_w_programie_Erasmus___Akcja_2.html

[DEMOKRACJA/SZKOLENIE/WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA/ERASMUS]
Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i młodzieży. Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 listopada 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Partnerstwa_na_rzecz_wspolpracy_w_programie_Erasmus___Akcja_2.html

[ŻEGLARSTWO/SZKOLENIE/EDUKACJA/MORZE/MAZURY/REJSY]
Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia żeglarskie do Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. Uzyskanie stypendium pozwala na pokrycie kosztów rejsów stażowo-szkoleniowych na śródlądziu oraz morzu. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Stypendia_zeglarskie_na_rok_2022.html

[SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA/POŻYTEK PUBLICZNY/AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA]
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021 r.
Więcej:www.ngo.leszno.pl/Centrum_Inicjatyw_Lokalnych_-_Regrantingowe_2021.html

[WOLONTARIUSZE/MIKROGRANTY /SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA]
Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021 r.
Więcej:  http://ngo.leszno.pl/Minigranty_dla_wolontariuszy.html

[PRAWA CZŁOWIEKA/RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI/MIGRANCI/LGBT]
W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2021 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Program_Aktywni_Obywatele_-_Fundusz_Regionalny_5da.html

[WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA/WOLONTARIAT]
Korpus Solidarności uruchamia mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2021 r.
Więcejwww.ngo.leszno.pl/Startuja_mini_granty_dla_wolontariuszy_.html

[WOLONTARIAT/SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA /INITJATYWA WOLONTARIACKA]
Korpus Solidarności uruchamił mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności.

Ostateczny termin składania wniosków – do końca roku
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Startuja_mini_granty_dla_wolontariuszy_.html

[KOMISJA EUROPEJSKA/DOFINANSOWANIE/PRZEDSIĘBIORCY NA TERENIE POLSKI]
Program przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2022 r.
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Travel_Grants.html

[EDUKACJA/UDZIELANIE DAROWIZN/PAMIĘĆ HISTORYCZNA]
Fundacja PGE prowadzi działania społeczne nastawione w szczególności na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych oraz udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania na działania zgodne ze Statutem Fundacji. Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Ostateczny termin składania wniosków - nabór ciągły
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Darowizny_od_Fundacji_PGE_1b0.html

[KLIMAT/EKOLOGIA/EKONOMIA/SPOŁECZEŃSTWO/MŁODZIEŻ]
Program wspiera działania, które:
– popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
– upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
– angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Ostateczny termin składania wniosków - nabór ciągły
Więcejwww.ngo.leszno.pl/Mlodziezowy_Fundusz_Klimatyczny_627.html 

[OŚWIATA/WYCHOWANIE/POMOC SPOŁECZNA/OCHRONA ZDROWIA/WOLOTARIAT]
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym rozwój przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji i wspierania wolontariatu.

Ostateczny termin składania wniosków - nabór ciągły
Więcejhttp://ngo.leszno.pl/Wsparcie_Fundacji_PKO_Banku_Polskiego.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas