twitter instagram YouTube

2014-01-24
Aktywna Biblioteka

Głównym celem Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek jest umożliwienie bibliotekom przygotowania i wcielenia w życie projektów skierowanych do społeczności lokalnych, przy wykorzystaniu nowych technologii. Organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski będzie można składać w Wirtualnym Segregatorze od 20 stycznia do 4 marca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Z otrzymanego grantu można finansować między innymi:

- zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć,

- koszty koordynacji i zarządzania projektem,

- zakup elementów wyposażenia, koszty podróży,

- wynagrodzenia specjalistów, honoraria,

- wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,

- koszty druku,

-zakup dodatkowego sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” bibliotekarze powinni zgłosić projekty i dotyczące grup odbiorców usług oferowanych przez biblioteki:

- dzieci i rodziców

- ludzi młodych

- osób dorosłych

- osób starszych i niepełnosprawnych

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” może przystąpić każda biblioteka uczestnicząca w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość kwoty dofinansowania dla jednego projektu opisanego we wniosku wynosi maksymalnie 4 500 zł.

Biblioteki z III rundy Programu Rozwoju Bibliotek mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski. Jeśli biblioteka składa dwa wnioski, powinny one dotyczyć dwóch różnych projektów.

W trakcie realizacji projektu biblioteki, które otrzymają granty, zobowiązane są zebrać i zaangażować dodatkowy wkład w wysokości 20% grantu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 Wnioski będzie można składać w Wirtualnym Segregatorze od 20 stycznia do 4 marca 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji na temat Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” realizowanego w ramach Programy Rozwoju Bibliotek udziela zespół Centrum Informacyjnego przy ARFP:

Tomasz Kwietniewski, Skype: centrum.info.tomasz, GG 43507566

Magdalena Wachol, Skype: centrum.info.magda, GG 43520986

telefony: 662 509 075, 662 507 638

e-mail: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl

 

Od połowy stycznia na portalu labib.pl dostępne będą przykłady modelowych projektów, przygotowane przez organizacje pozarządowe, specjalizujące się w pracy z daną grupą docelową. Każda z organizacji pozarządowych przygotuje cztery projekty, które będzie można w dowolny sposób wykorzystać w pracy nad wnioskiem w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”: zainspirować się czy też zaadaptować proponowane rozwiązania do własnych potrzeb.

W trakcie naboru wniosków (20 stycznia – 4 marca 2014 r.) będzie można również skonsultować (telefonicznie bądź e-mailowo) program merytoryczny przygotowywanego projektu z wybraną organizacją pozarządową.

Konsultacje prowadzić będą organizacje pozarządowe, przygotowujące również następujące szkolenia tematyczne dla bibliotek:

1) Dzieci i rodzice w bibliotece (Fundacja Komeńskiego)

2) Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi (Civis Polonus)

3) Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych (FISE)

4) Biblioteka – przestrzeń dla wszystkich (Fundacja TUS).

Szczegóły dotyczące terminów i formy konsultacji będą na bieżąco publikowane na stronie biblioteki.org i w Wirtualnym Segregatorze 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas