twitter instagram YouTube

2018-09-10
Aktywne Obywatelskie Leszno - co się będzie działo

Aktywne Obywatelskie Leszno - co się będzie działo

Przed nami czwarta edycja wydarzenia przybliżającego mieszkańcom działalność lokalnych organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Głównym celem akcji jest promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:

 • wolontariatu,
 • działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • leszczyńskich instytucji,
 • placówek oświatowych,
 • oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna,

a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Już po raz czwarty, leszczyńskie organizacje pozarządowe spotkają się w jednym miejscu z różnymi instytucjami i firmami zaangażowanymi społecznie, by pokazać, że Leszno to nie tylko płynnie działający organizm, połączony siecią ulic, placów, miejsc pracy i instytucji.

Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne, edukacyjne, artystyczne czy sportowe.

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o podmiotach działających na rzecz lokalnej społeczności oraz  o mieszkańcach. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji a także firm zaangażowanych społecznie,  ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej. Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych  to również okazja do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań i pasji. To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla siebie.

Zaplanowane wydarzenia mają być wielkim świętem, organizowanym dla wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta oraz wyjątkową okazją do wzajemnego poznania się i integracji leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających w Lesznie z mieszkańcami.

 Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz inne wydarzenia współtworzą wszystkie podmioty, które przyłączyły się do akcji. Wszystko to, by pokazać, jak wiele można zrobić wspólnie.

Głównym wydarzeniem w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno będzie Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie, który odbędzie się 15 września.

Festyn Organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie to:

 • stoiska wystawiennicze przy których przedstawiciele organizacji, różnych instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie będą udzielać indywidualnych informacji i porad, prezentować swoją działalność, wydawać materiały informacyjne oraz podejmować inne działania indywidualnie przygotowane przez organizację,
 • wiele stref aktywności, edukacji i zabawy, w których poszczególni wystawcy przygotują i przeprowadzą różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy do których zapraszane będą zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe,

Obszary aktywności:

 • Aktywne życie, czyli strefa pokazów sportowych, gier i zabaw sprawnościowych
 • Biznes - goście #AOL będą mieli  okazję poznać przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej pracy kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu
 • Ekologia
 • Kultura i sztuka oraz działania rękodzielnicze
 • Motoryzacja -prezentacja sprzętu policyjnego, strażackiego i wojskowego
 • Zdrowie – bezpłatne badania dla mieszkańców m.in.: mammobus, osteobus, badanie słuchu
 • Radosne dzieciństwo, czyli obszar gier i zabaw dla dzieci
 • Społecznościowa_strefa , czyli przestrzeń dla NGO i instytucji działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego
 • Samorządowa_strefa, czyli rozmowy i spotkania z urzędnikami
 • strefa artystyczna  - na dużej scenie prezentować się będą artyści i zespoły działające przy organizacjach pozarządowych oraz innych inicjatywach obywatelskich, BĘDZIE WESOŁO!

 

Ponadto:

 • Dzień Otwartych Koszar
 • Przedszkole pod Chmurką
 • Kamera do inspekcji kanalizacji, zadymiarka
 • pokaz tresury psów policyjnych,
 • pokaz samoobrony/musztry i zabezpieczanie odcisków linii papilarnych przez technika kryminalistyki KMP w Lesznie,
 • doświadczenia z użyciem alko gogli,
 • ekspozycja zwierząt leśnych, kącik drwala
 • rekonstrukcje historyczne
 • laserowy paintball
 • mecze sportowe

Bezpłatny dojazd autobusem marki AUTOSAN.

Organizatorami festynu są: Miasto Leszno, Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie

 

Inne wydarzenia:

17.09.2018r. Obywatelska Starówka

W programie m.in.

 • otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem,
 • spotkania z urzędnikami m.in. Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, z Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziału Spraw Obywatelskich  oraz z Dyrektorem  i pracownikami  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • wszystkich zainteresowanych Leszczyńską Kartą Seniora, Kartą Leszczyńskiej  Rodziny Wielodzietnej, Kartą Dużej Rodziny oraz Wielkopolską Kartą Dużej Rodziny zapraszamy po informacje, będzie również możliwość wypełnienia niezbędnych dokumentów oraz skonsultowania ich z urzędnikami,
 • wszystkich, których interesuje Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna czy konsultacje społeczne również zapraszamy na doradztwo,
 • na leszczyńskim rynku ustawiony zostanie krwiobus i będzie można oddać krew

18.09.2018r. Prezydent Wolontariuszem w NGO 

Prezydent Łukasz Borowiak dla NGO  wystawił swój dzień pracy.  Dnia 19 września br. Prezydent bierze urlop i pracuje dla NGO, Organizacja podpisuje umowę wolontariatu z Prezydentem i ustala zakres zdań do wykonania.

 

19.09.2018r. „Randki Obywatelskie - spotkajmy się, poznajmy i działajmy razem

 

20.09.2018r. Leszczyński Dzień Przedszkolaka

Hasło przewodnie: „Kto Ty jesteś?- Polak mały”. Leszczyńskie Przedszkola zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Przedszkolaka!

 

21.09.2018r. Eko Leszno

popularyzacja działań na rzecz ekologii ochrony środowiska naturalnego

 

Od 17 do 21.09. Dni Otwarte

 • prezentacja codziennej działalności organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych etc.)
 • wydarzenia i inicjatywy przygotowane przez NGO dla mieszkańców Leszna
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas