twitter instagram YouTube

2019-08-20
Aktywne życie społeczne Seniorów - szkolenie

Aktywne życie społeczne Seniorów - szkolenie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi zaprasza na szkolenie dla Seniorów w wieku 60+ dotyczące wyposażenia seniorów w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym najbliższego środowiska lokalnego

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 września lub 4-6 października (data do wyboru podczas wypełniania zgłoszenia) w Rokosowie, w ramach realizacji projektu pt. "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" dofinansowanego z programu ASOS 2014-2020 RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020. Skierowane jest ono od osób 60+, organizatorzy szczególnie jednak zapraszają przedstawicieli rad seniorów, kandydatów na radnych seniorów a także osoby, które planują zainicjować powstanie Rady Seniorów w swojej miejscowości.

Szkolenie poprowadzi Joanna Kalińska, od 2002 roku związana z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczona trenerka, ekspertka w ogólnopolskich konkursach grantowych, współautorka i realizatorka kilkunastu projektów skierowanych organizacji pozarządowych, w tym do organizacji senioralnych. Prowadzi szkolenia z zakresu m. in. tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, partycypacji, zarządzania organizacją oraz zarządzania projektami.

Warsztaty potrwają trzy dni, podczas których uczestnicy poznają zagadnienia związane z partycypacją społeczną, metodami prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom, konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne. Dodaktowo organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na miejsce szkolenia. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Z jednej organizacji/rady seniorów w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Zgłoszenia on-line dostępne są TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt: Karolina Krawiec, tel 696-565-116, e-mail: utwkrobia@wp.pl, Faceboook: https://www.facebook.com/utw.krobia

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas