twitter instagram YouTube

2019-07-10
Aktywni dla Leszna - dokumenty konkursowe

Aktywni dla Leszna - dokumenty konkursowe

Trwa nabór wniosków w Konkursie Mikrodotacji, w ramach którego leszczyńskie organizacje pozarządowe mają szanse zdobyć pieniądze na swoje działania.

Projekt jest dofinansowany przez Miasto Leszno, w ramach regrantingu. Głównym celem projektu jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Konkurs Mikrodotacji skierowany jest do organizacji pozarządowych mających swoja siedzibę w Lesznie, które planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Na co można przeznaczyć środki?

·         wspieranie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych,

·         organizacja przedsięwzięć   nakierowanych   na   wzrost  aktywności  społecznej mieszkańców,

·         promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania  współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,

·         wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy, budowanie tożsamości organizacji pozarządowych,

·         współorganizowanie  szkoleń   mających   na   celu   podnoszenie   kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych. 

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl

Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, udzielają:

Beata Donaj – beata.donaj@pisop.org.pl tel. 65 520 78 86

Mikołaj Kostaniak–  mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl tel. 534 202 744  

Więcej informacji również w regulaminie konkursu do pobrania poniżej.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas