twitter instagram YouTube

2019-06-28
Aktywni dla Leszna - granty dla NGO

Aktywni dla Leszna - granty dla NGO

Leszczyńskie organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć pieniądze na swoje działania. Umożliwia to ogłoszony właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Urzędem Miasta Leszna Konkurs Mikrodotacji - Aktywni dla Leszna.

Projekt dofinansowany jest przez Miasto Leszno w ramach regrantingu, a jego głównym celem jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna oraz inne podmioty prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Na co można przeznaczyć środki?

  • wspieranie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych,
  • organizacja przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
  • promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
  • wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
  • budowanie tożsamości organizacji pozarządowych,
  • współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl.

Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2019 roku do godz. 15:00.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Po szczegóły zapraszamy na stronę:

www.pisop.org.pl

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, udzielają:

Beata Donaj – beata.donaj@pisop.org.pl tel. 65 520 78 86

Mikołaj Kostaniak– mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl tel. 534 202 744

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas