twitter instagram YouTube

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” (Al. Jana Pawła II 6 – sala parter) w Lesznie zapraszają w dniach 21 (środa),22 (czwartek),23 (piątek – dla rodziców) listopada 2018r (termin i grupa do wyboru) I Grupa - 8.30 – 13.30 lub II Grupa - 15.00 – 20.00 na nieodpłatne szkolenie dla Pracowników placówek i instytucji pracujących z młodzieżą oraz Rodziców . Program szkolenia będzie realizowany w formie wykładów, prezentacji i dyskusji, pracy w podgrupach i parach, dzielnie się doświadczeniami. PROGRAM SZKOLENIA 1. Środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki, środki roślinne itp.)– sygnały ostrzegawcze dotyczące zażywania różnych środków psychoaktywnych, wpływ na organizm (fizyczny i psychiczny) – szkody i zagrożenia wynikające z ich zażywania , testy potwierdzające zażywanie. 2. Działania wpływające na utrzymywanie i wzmacnianie dysfunkcyjnych zachowań oraz zapobieganie im poprzez np.: dialog motywujący, konsekwencje społeczne i prawne, wzmacnianie zachowań wspierających abstynencję. 3. Pomoc młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania – w tym zażywających środki psychoaktywne – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc prawna – instytucje i placówki oraz organizacje udzielające pomocy, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 4. Nabywanie umiejętności rozpoznania i diagnozy sytuacji oraz interwencji w sytuacji, gdy dziecko stosuje środki psychoaktywne. Szkolenie prowadzone będzie przez Piotra Adamiaka- specjalistę terapii uzależnień, Kierownika Ośrodka Monar dla dzieci i młodzieży uzależnionej w Ozorkowie oraz Helenę Strzałkowską – specjalistę terapii uzależnień, Uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” dotyczące programu szkolenia oraz ilości godzin. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: nasza@alternatywa.leszno.pl, z dopiskiem szkolenie i wyborem grupy tel. 65 529-74-94, kom. 697983437 w godz. od 8.00- 15.00 – decyduje kolejność zgłoszenia

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”

Strona www: https://www.facebook.com/MCP-Alternatywa-Leszno-

Imię i nazwisko: Kamila Grzywaczyk

Napisz do nas