twitter instagram YouTube

2016-10-17
Bank Ambitnej Młodzieży - Konkurs Fundacji BZ WBK

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Wnioski będzie można składać w dniach od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

Celem programu Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) jest uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Wsparcie skierowane jest na inicjatywy realizowane w ramach następujących obszarów tematycznych:

 1. Rozwój i edukacja – pomoc przeznaczona będzie na zadania dotyczące nauki, edukacji i oświaty, w tym na projekty związane z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; przede wszystkim z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Wsparcie można będzie otrzymać na różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć głównie na:

 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych,
 • organizację warsztatów tematycznych,
 • organizację imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów,
 • kursy dokształcające,
 • inne.
 1. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna – pomoc przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto, pomoc można będzie przeznaczyć na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych państw, a także na kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć głównie na:

 • warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości,
 • współpracę młodzieży z lokalnymi samorządami,
 • organizację debat, spotkań, szkoleń,
 • kursy, szkolenia,
 • inne.
 1. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe – wsparcie przeznaczane będzie na przedsięwzięcia służące wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Środki będzie można przeznaczyć na promocję wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć głównie na:

 • koncerty, wystawy, spotkania,
 • gry terenowe,
 • inscenizacje i rekonstrukcje historyczne,
 • tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniających bohaterów naszych czasów,
 • konkursy historyczne,
 • inne.

W ogłoszonym naborze dodatkowo punktowane będą projekty dotyczące nowych technologii w otaczającym nas świecie np. nauce, sztuce, kulturze.

Wsparcie w ramach programu przyznawane jest tylko tym instytucjom bądź organizacjom społecznym o charakterze non-profit posiadającym osobowość prawną, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży. Za młodzież w ramach programu uznawane są osoby między 13 a 26 rokiem życia. Środki nie są przyznawane indywidualnym osobom fizycznym oraz podmiotom komercyjnym.

Organizacja może złożyć 1 wniosek w danej edycji konkursu. Dofinansowanie do realizacji projektu można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Wsparcie Fundacji ma formę dofinansowania planowanych przedsięwzięć. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować, wynosi 15 000 PLN.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

W połowie października Fundacja opublikuje zaktualizowany regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Wnioski w ramach kolejnej edycji programu BAM będzie można składać w dniach od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r. Wyniki zostaną opublikowane 6 grudnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz http://fundacja.bzwbk.pl/2016/09/23/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-ambitnej-mlodziezy-17-10-%e2%80%93-7-11-2016-r/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas