twitter instagram YouTube

2018-07-02
Bank Młodych Mistrzów Sportu

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play.

Fundacja Banku Zachodniego chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Projekty będzie można składać od 30.06.2018 r. do 31.07.2018 r.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł

Link do regulaminu : http://fundacja.bzwbk.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-BMMS_final.pdf

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas