twitter instagram YouTube

Konkursy

2023-02-14

Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. "Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+". Termin składania ofert mija 14.02.2023 roku o godzinie 23:55.

więcej
Napisz do nas