twitter instagram YouTube

2014-07-22
Bezpieczniejszy Internet

Celem Konkursu jest wzrost gospodarczy i wsparcie funkcjonowania rynku wewnętrznego, wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wprowadzanie ulepszeń w życiu codziennym dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji na każdym poziomie poprzez promocję i interoperacyjność. Termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2014 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać”

-  międzynarodowe organizacje lub ich wspólne przedsięwzięcia,

-  wspólne przedsięwzięcia publiczne lub prywatne,

-  podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich – za zgodą państwa członkowskiego, w którym mieści się ich siedziba.

Wnioski mogą być składane także przez podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej według właściwego prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele mają zdolność do podejmowania zobowiązań prawnych w ich imieniu i przedstawią równoważną gwarancję dla ochrony interesów finansowych Unii, jak te oferowane przez osoby prawne. Wnioski osób fizycznych nie kwalifikują się.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 9 700 000 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2014 r.

Wnioski można przygotować w każdym oficjalnym języku Unii Europejskiej, jednak jeśli jest on inny niż angielski, należy dołączyć tłumaczenie.

Wnioski muszą wpłynąć do Komisji przed upływem terminu określonego powyżej.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014_cef_telecom_call_-_safer_internet.htm

Kontakt do Operatora:

European Commission

Communications Networks, Content and Technology DG

Chaussée de Wavre 910

B-1040 Brussels

Belgium

inea@ec.europa.eu

http://inea.ec.europa.eu

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas