twitter instagram YouTube

2018-07-09
Bomba Inicjatyw 2 - wyniki

Bomba Inicjatyw 2 - wyniki

3 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w Konkursie "Bomba Inicjatyw 2"

Na ogłoszony w dniu 6 czerwca przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej konkurs na realizację projektów związanych z wspieraniem realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy społecznej pt. "Bomba Inicjatyw 2 - Mikrogranty Prezydenta Miasta  Leszna" wpłynęło pięć wniosków. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej. Po przejrzeniu i analizie wniosków Komisja zaproponowała dofinansowanie na poszczególne projekty. Do rozdysponowania pozostała jeszcze kwota 4200, 00 zł. Drugi nabór w konkursie zostanie ogłoszony wkrótce. 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas