twitter instagram YouTube

2017-03-03
Budowanie tożsamości wizualnej Organizacji

W Lesznie działa ponad 300 organizacji pozarządowych. Zrzeszają one zarówno osoby młode, jak i starsze, samotne, emerytów oraz rencistów, aktywizując i wypełniając ich czas wolny. Dopracowana, spójna i konsekwentnie stosowana identyfikacja wizualna jest jednym z głównych narzędzi kreujących wizerunek organizacji.

Fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe umożliwiają tak naprawdę  osobom w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach tanecznych, plastycznych, wokalnych, fotograficznych, teatralnych oraz sportowych.

Organizacje pozarządowe jak i inne organizacje charakteryzują się określoną tożsamością składająca się głównie z celów, treści i formy działania. Tożsamość poprzez wykreowanie określonego przekazu komunikacji marketingowej przekłada się na budowę określonego wizerunku organizacji pozarządowej.

Podstawowym narzędziem budowania wizerunku marki na rynku jest identyfikacja wizualna, najprościej ujmując ogół symboli stosowany dla uzyskania spójnej identyfikacji. Identyfikacja wizualna określa takie elementy jak kolorystyka, krój czcionek, wzory dokumentów. Decyduje ona o sukcesie rynkowym i marketingowym firmy.

Co może wchodzić w skład Identyfikacji wizualnej?

- Logo Organizacji – to podstawowy i elementarny składnik Identyfikacji wizualnej. Jest jego częścią bazową, wokół której buduje się spójną i integralną całość wizerunku organizacji pozarządowej.

- Papier firmowy i wizytówki – są dokumentami komunikacyjnymi, będącymi identyfikatorem firmy i jednym z narzędzi public relations. Prawidłowo zaprojektowane elementy tych druków budują wizerunek i pozytywnie świadczą o organizacji pozarządowej.

- Stopka E-mail rodzaj Twojej wizytówki, która pozwala nie tylko na lepszą komunikację z odbiorcami, ale również buduje wizerunek Twojej Organizacji. W minimalnym wariancie stopka powinna zawierać: Imię  Nazwisko, nazwę organizacji, telefon, email, adres www, profil mediów społecznościowych, logo NGO. Najważniejszą jednak rzeczą w przygotowaniu stopki jest znalezienie złotego środka, który wyróżni Twoją organizację. Pamiętaj, aby przekazać odbiorcom najważniejsze informacje o Twojej organizacji wszystkie dodatki typu logotyp, odnośniki do fanpage’y na pewno pomogą Ci w kreowaniu odpowiedniego wizerunku.

- Roll-up jest jednym z narzędzi  promujących organizację. Jeśli zatem organizujesz jakieś wydarzenie (konferencję, szkolenia, mecze etc.) pamiętaj o ustawieniu roll-upa. Ekspozycję można ustawić w dowolnym miejscu. Co ważne, konstrukcja nie zajmuje wiele przestrzeni. Podstawowymi zasadami przy tworzeniu  grafiki do roll-upu  jest to, że powinna zawierać tylko najistotniejsze informacje. Ogranicz się do umieszczenia na grafice logo swojej organizacji, hasła reklamowego oraz danych kontaktowych. Działaj również zgodnie z zasadą, która mówi o tym, aby wszystkie najważniejsze treści znajdowały się na wysokości oczu. Pamiętaj, że grafika musi być elegancka i reprezentatywna dla Twojej organizacji. Dlatego zadbaj o jak największą rozdzielczość pliku (co najmniej 300 dpi).

- Prezentacja multimedialna o organizacji  - niezwykle ważny element identyfikacji naszej organizacji, który warto zamieścić na naszej stronie lub mieć w swoich  zasobach, gdyż materiał ten służyć nam będzie przy okazji wystąpień publicznych.

- Materiały promocyjne – np. ulotki, broszury, plakaty, teczki.

- Inne narzędzia promocyjne:  identyfikatory, pieczątki firmowe, szyldy, tablice informacyjne.

- Elementy elektroniczne:

* strona internetowa,

* portale społecznościowe,

* publikacje tekstów, zdjęć, filmów w Internecie,

* e-mailing,

* banery reklamowe umieszczane na różnych serwisach internetowych.

Rodzaje reklamy z jakiej może skorzystać Twoja Organizacja:

Reklama:

- prasowa,

- radiowa,

- telewizyjna,

- zewnętrzna,

- internetowa.

Jaki są korzyści z posiadania identyfikacji wizualnej:

- wyróżnienie spośród innych organizacji;

- spójność wszystkich działań reklamowych i marketingowych;

-  niezbędne narzędzie działań public relations;

- łatwa identyfikacja wobec dostawców i odbiorców;

-  efektywne narzędzie w komunikacji i prezentacji do wewnątrz i na zewnątrz organizacji;

-  oszczędność czasu;

-  nowoczesne narzędzie w zarządzaniu organizacją;

-  zgodność wszystkich działań prowadzonych do wewnątrz i do otoczenia organizacji;

- łatwość percepcji i duża rozpoznawalność marki.

Organizacjo pamiętaj zatem o spójnej identyfikacji wizualnej. Dzięki temu Twoja organizacja  odbierana będzie jako profesjonalna i godna zaufania. Brak opracowanej jednolitej i spójnej identyfikacji oraz niekonsekwentne używanie jej elementów prowadzi niestety do złego postrzegania organizacji.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas