twitter instagram YouTube

2019-06-14
Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2019

Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2019

Od 15 do 30 czerwca zachęcamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2019. Zapoznaj się z poradnikiem.

Nowe zasady

Tegoroczna, szósta edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 przeprowadzona jest na nowych zasadach, które wymogła zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Najistotniejsze zmiany to: głosowanie bezpośrednie bez żadnych ograniczeń wiekowych, głosowanie wyłącznie drogą elektroniczną, każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy, nadto każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymał swój numer, które nie podlegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

Wysokość budżetu

W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2019 do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1.200.000,00 zł. Wzorem ubiegłych edycji środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego zostały podzielone na projekty małe (szacowana wartość wynosi między 10.000,01 zł a 150.000,00 zł) oraz projekty duże (szacowana wartość wynosi między 150.000,01 zł a 600.000,00 zł) – ich pula wynosi po 600.000.00 zł.

Ile projektów podlega pod głosowanie

Pod głosowanie mieszkańców Leszna poddanych jest 9 projektów małych (łączny szacunkowy koszt: 1.298.046,56 zł) oraz 10 projektów dużych (łączny szacunkowy koszt: 5.049.781,18 zł). Ich łączny koszt opiewa na kwotę 6.347.827,74 zł

Na ile projektów można oddać głosować

Głosować może każda osoba zamieszkała na terenie Miasta Leszna (również niepełnoletnia) ma do dyspozycji maksymalnie 2 głosy na wybrane przez siebie projekty – 1 na projekt mały i jeden na projekt duży. Dopuszczalne jest oddanie głosu tylko na jeden projekt.

Gdzie można głosować?

Głosowań można osobiście na prywatnych urządzeniach z dostępem do Internetu. W przypadku trudności Urząd Miasta Leszna przy współpracy w Miejską Biblioteką Publiczną uruchomi stacjonarne punkty w których pracownicy MBP służą pomocą – w Bibliotece Głównej i Wypożyczalni dla dzieci i Młodzieży (ul. B. Chrobrego 3), w Bibliotece Ratuszowej (Rynek – Ratusz), w Bibliotece Dworcowej (budynek dworca kolejowego), Filii nr 1 (ul. Święciechowska 13), Filii nr 2 (Al. Jana Pawła II), Filii nr 4 (ul. 1 Maja 92), Filii nr 5 (ul. B. Jeziorkowskiej 48) i Filii nr 7 (ul. Armii Krajowej nr 15). Godziny otwarcia tych punktów dostępne są na plakacie w załączniku.

AKTUALIZACJA: Zmiany godzin otwarcia Biblioteki Ratuszowej – 15 czerwca w godz. 10.00-18.00, 16 czerwca nieczynne.

Aktywny senior

Urząd Miasta Leszna razem ze Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie” i Klubem Seniora „Wrzosowy Zakątek” zaprasza seniorów w poniedziałek 17 czerwca w godz. 16.00-17.00 na spotkanie, podczas którego sekretarz Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna będzie służył pomocą przy głosowaniu. Miejsce: ul. Leszczyńskich 20

Jakie dane należy podać w formularzu do głosowania

Aby zagłosować, należy wybrać maksymalnie dwa projekty, podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer posesji, numer lokalu (jak występuje), kod pocztowy, miasto, imię ojca.

Protesty

Na podstawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, Prezydent Miasta Leszna wyznaczył członków Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna do przyjmowania pisemnych protestów, w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna. Są to:

- Patryk Moryson, sekretarz Komisji, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, pokój 34
- Maciej Kuchel, Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, członek Komisji, ul. Wałowa 5, pokój nr 22

Kontakt
Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna można uzyskać pod nr telefonu (65) 529-81-34 lub drogą mailową: budzetobywatelski@leszno.pl

Wyniki
Wyniki zostaną opublikowane do 7 lipca 2019r.

PLATFORMA DO GŁOSOWANIA – www.budzetobywatelski.leszno.pl

 

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas