twitter instagram YouTube

2018-04-17
Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci” - przedłużenie terminu

Minister Sportu i Turystyki informuje o przedłużeniu do 20 kwietnia 2018 r. terminu składania wniosków w dodatkowym naborze w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zakresie zadania nr 3: „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Przedłużenie terminu składania wniosków na realizację zadania nr 3 w dodatkowym naborze w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 11 maja 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 8 790 000 zł

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas