twitter instagram YouTube

2014-01-24
Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Dofinansowania do wydań - na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowania do wydań -  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych - w następujących dziedzinach:

 1. architektura i urbanistyka
 2. fotografia
 3. kartografia
 4. literatura
 5. muzyka i taniec
 6. opieka nad zabytkami
 7. sztuki plastyczne
 8. teatr i film
 9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
 10. wzornictwo przemysłowe.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

 1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/dofinansowanie-do-wydan-z-fpt.php

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas