twitter instagram YouTube

2017-05-26
Dofinansowanie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku

Celem Konkursu jest:

  • · zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego

młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,

  • · monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego,
  • · opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
  • · prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży

 

Wnioski mogą składać

 

  • · organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu,
  • · ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w

obszarze kultury fizycznej

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 1 700 000 zł.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości nie niższej niż 2% wnioskowanej dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań. Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% równowartości kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2017 r.

Źródło wiadomości i więcej informacji :

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/2000,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas