twitter instagram YouTube

2017-05-24
Dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Celem Konkursu jest

 • zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II,
 •  zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym,
 • kontynuacja wsparcia organizacyjno - szkoleniowego dla Ośrodków,
 •  upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie w szkole podstawowej, uczący się w klasach IV -VII, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:

 • piłce ręcznej,
 • piłce siatkowej,
 • koszykówce,
 • lekkiej atletyce,
 • kolarstwie,
 • hokeju na lodzie

Wnioski mogą składać

 • ·polskie związki sportowe,
 • ·stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie       

Termin składania wniosków do 30.09.2017

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1964,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-2017-r-zadan-z-obszaru-wspierania-szkol.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas