twitter instagram YouTube

2015-04-01
Dofinansowanie zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

Dofinansowanie zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

Celem Konkursu jest:

- zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,

- zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji: szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:

- certyfikowane kluby sportowe Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego (AZS AWF),

- stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie kultury fizycznej i sportu, w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 14 500 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1464,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycz.html

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY:

Decyzja nr 7 MSiT z dnia 28 stycznia 2015

F_pZalacznik nr 1_katalog kosztow

F_pZalacznik nr 2_standaryzacja obiektow

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas