twitter instagram YouTube

2017-01-24
Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego współzawodnictwa młodzieży.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich poprzez

  • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
  • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
  • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
  • wspierania organizacji wybranych zawodów sportowych.

Wnioski mogą składać:

  • polskie związki sportowe,
  • Polski Komitet Olimpijski,
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego”
a) szkolenie centralne zawodników obejmujące 

- szkolenie zawodników kadry narodowej, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
- szkolenie zawodników kadry narodowej mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich
- udział reprezentacji Polski  w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach urlopy w młodzieżowych kategoriach wiekowych

b) szkolenie zawodników obejmujące:

- szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego, zwanych dalej odpowiednio „SMS”, „NSMS”;

- udział w zwodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych

c) ośrodkowe szkolenie zawodników obejmujące

- szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”;

- udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych

2. Współzawodnictwo sportowe
- udział reprezentacji Polski w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej
- udział reprezentacji Polski w Zimowym i Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy
3. w ramach „Organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach Grupy Wyszechradzkiej” dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich.

 

W ramach programu przeznaczono środki w wysokości 111 067 000,00 zł w tym:

  • 800 000,00 zł na udział w Zimowym i Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy
  • 2 500 000,00 zł na udział w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej
  • 500 000,00 zł na organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach Grupy Wyszechradzkiej

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby MSiT:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje znajdują się na stronie BIP Ministerstwa.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas