twitter instagram YouTube

SzukajDom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny

Ignacego Paderewskiego 8
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: (65) 300 10 06, 300 10 00

Email 1: ddleszno@caritaspoznan.pl

Nr KRS lub innego rejestru: Zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 697 226 74 84
REGON: 040007229-00049

Zasięg działania: krajowy
Status prawny organizacji: organizacja kościelna
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: nie
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Stanowisko: Dyrektor
Telefon: 608 340 041
Email: domdzieckaleszno@gmail.com

Działalność:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Napisz do nas