twitter instagram YouTube

2017-01-18
Dotacje na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka

Otwarty konkurs ofert dotyczący wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom - konkurs 2
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.:

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka

 

CELE KONKURSU:

  • zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,
  • nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,
  • zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,
  • przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub narkotyków,
  • wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.).

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 300 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
termin upływa: 6 marca 2017 r. o godz. 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego)
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-formie-wspierania-z

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas