twitter instagram YouTube

2015-04-01
Dotacje - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy”. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

Celem Konkursu jest:

- stworzenie zawodnikom kadry narodowej osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy,

- zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program obejmuje realizację zadania polegającego na przygotowaniu zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2015 roku.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać:

- polskie związki sportowe,

- Polski Komitet Paraolimpijski.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 5 200 000 zł. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zdania, nie może przekroczyć 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok/1435,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2015-r-zadan-z-zakresu-sportu-wyczynowego-osob.html

Załączniki do strony:

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

Wniosek

2015 FRKF zał nr 1 zestawienie zbiorcze kosztów

2015 FRKF zał nr 2 harmonogram planowanych działań

2015 FRKF zał nr 3 koszty pośrednie obsługa zadania

2015 katalog_kosztow_FRKF

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas