twitter instagram YouTube

2019-03-13
Dotacje - wspieranie działań archiwalnych

Dotacje - wspieranie działań archiwalnych

Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Celem organizowanego już po raz siódmy konkursu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdującego się w zasobach organizacji pozarządowych i innych upoważnionych w regulaminie konkursu podmiotów. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty obejmujące działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem archiwaliów z zasobu oferenta.

Od 2016 r. dotacje na ratowanie bezcennych zasobów archiwalnych otrzymało blisko 80 beneficjentów. W ubiegłych edycjach, wśród poddanych opracowaniu, konserwacji i zabezpieczaniu archiwaliów, znalazły się m.in. rękopisy, księgi, pergaminy, fotografie, mapy, nagrania dźwiękowe, materiały ze spuścizn ludzi kultury i nauki. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków wynosi ponad 3 mln zł.

Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

900.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przed złożeniem oferty Oferenci obowiązani są do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną TUTAJ

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2018 r. o godz. 16.00.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje nt. konkursu, jego regulamin oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl oraz pod nr tel.: 22 56 54 653 lub 22 56 54 658.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas