twitter instagram YouTube

2021-01-18
Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku

Fundacja mBanku zaprasza do składania wniosków o dotacje w ramach swoich celów statutowych. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu:

CEL PROGRAMU: Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wsparcie mogą uzyskać: - projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki); - projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Więcej informacji znajdziesz na: http://ngo.leszno.pl/Program_dotacyjny_564

Leszczyńskie NGO.

Zgodnie ze strategią „m jak matematyka” Fundacja koncentruje się na projektach związanych z edukacją matematyczną. Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokazane będzie uczniom ciekawsze oblicze tej nauki.

Każdy projekt może być dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.

Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Darowizna do 5 000 zł ma uproszczoną formę umowy darowizny - List. Decyzja o darowiźnie powyżej 5 000 zł ma formę umowy darowizny. Wkład własny jest mile widziany, nie jest to jednak warunek konieczny do uzyskania wsparcia finansowego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE:

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

  1. organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku,
  2. biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy samorządu terytorialnego,
  3. uczelnie wyższe.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu:

Miesiąc  Termin na dostarczenie wniosku  Termin rozpatrywania wniosków przez zarząd fundacji
Styczeń 2021 20.01., godz. 17.00 25.01.
Luty 2021 17.02., godz. 17.00 22.02.
Marzec 2021 24.03., godz. 17.00 29.03.
Kwiecień 2021 21.04., godz. 17.00 26.04.
Maj 2021 26.05., godz. 17.00 31.05.
Czerwiec 2021 23.06., godz. 17.00 28.06.
Lipiec 2021 21.07., godz. 17.00 26.07.
Sierpień 2021 25.08., godz. 17.00 30.08.
Wrzesień 2021  22.09., godz. 17.00 27.09.
Październik 2021 20.10., godz. 17.00 25.10.
Listopad 2021 24.11., godz. 17.00  29.11.
Grudzień 2021 15.12., godz. 17.00  20.12.

    

Źródło oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas