twitter instagram YouTube

2021-01-11
Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji

Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji

Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do:
- promowania i obrony praw człowieka i praworządności;
- wspierania wolności informacji i niezależnych mediów;
- wzmocnienia demokratycznych idei i wartości;
- promowania odpowiedzialności i przejrzystości;
- wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych;
- promowania edukacji obywatelskiej;
- wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów;
- promowania wolności zrzeszania się;
- wzmocnienia gospodarki rynkowej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu 50.000.000 USD;
- wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD;
- wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 marca 2021 (e-mail), 26 marca 2021 (portal);
11 czerwca 2021 (e-mail), 25 czerwca 2021 (portal). 

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.ned.org/apply-for-grant/en/

KONTAKT:
National Endowment for Democracy (NED)
1025 F Street NW, Suite 800
Washington, DC 20004
tel. (202) 378-9700
info@ned.org

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas