twitter instagram YouTube

2018-03-23
Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku.

Wnioski o dotacje instytucjonalne mogą składać organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

W programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku wnioski można będzie składać w terminie do 15 lutego i do 15 września.

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej i mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł.

Więcej informacji: http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas