twitter instagram YouTube

2016-02-16
Dotacje na działania informacyjne

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest informowanie odbiorców na temat możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020, poprzez przyznanie dotacji na realizację autorskich projektów, uzupełniających działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez instytucje odpowiadające za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

  1. projekty telewizyjne,
  2. projekty radiowe,
  3. publikacje prasowe,
  4. projekty internetowe.

W konkursie dopuszcza się dofinansowanie jedynie projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). Tematyka projektów musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego realizowanego w latach 2014-2020.

Szczególnie ważnymi grupami odbiorców są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby młode. Wsparcie może uzyskać także jeden projekt promocyjny dedykowany promocji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotację w Konkursie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:

1) publiczni lub komercyjni nadawcy telewizyjni lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach telewizyjnych (np. biura reklamy nadawców telewizyjnych);

2) publiczni lub komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych (np. biura reklamy nadawców radiowych);

3) producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję;

4) wydawcy tytułów prasowych lub ich biura reklamy;

5) wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy,

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 150 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

1)           projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (przy czym dla projektów product placement – 400 000 zł oraz dla projektu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),

2)            projektów radiowych – 700 000 zł,

3)            projektów prasowych – 600 000 zł,

4)            projektów internetowych – 900 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 9 marca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 280 KB)

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas