twitter instagram YouTube

2018-08-12
Dotacje na działania o charakterze proobronnym i historycznym.

Dotacje na działania o charakterze proobronnym i historycznym.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA – jest ogólnopolskim Programem mającym na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym.

Idea

Ideą Programu jest wspomaganie grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, które nie mają wielu możliwości uzyskania wsparcia w realizacji swoich pomysłów lub nie wiedzą, jak takie wsparcie uzyskać.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA to również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii. Organizator konkursu - Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" planuje zorganizowanie i przeprowadzenie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

Wsparcie materialne

Program przewiduje dofinansowanie wszelkiego rodzaju aktywności popularyzujących historię oraz działania proobronne i patriotyczne tj:

rekonstrukcje historyczne,
gry terenowe,
festyny,
pikniki,
zloty,
turnieje,
zawody strzeleckie - to tylko nieliczne przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie w ramach działania programu.

Adresaci

Adresatami Programu są osoby indywidualne oraz członkowie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości patriotyczne, obronne i aktywnie upamiętniają wydarzenia historyczne. Oferta jest dla tych, co chcą realizować swoje inicjatywy w środowisku lokalnym ale nie zawsze mają do tego środki materialne czy umiejętności.

Organizator

Organizatorem Programu jest Pomorskie Stowarzyszennie Aktywności Terenowej.

Stowarzyszenie ma na celu stały rozwój i poszerzenie wszelkich form aktywności terenowej oraz aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych do wszelkich form działalności służącej budowie i rozwojowi świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa.

Szczegóły znajdziecie na stronie Organizatora, w tym celu zapraszamy Was TUTAJ

 

Źródło: http://pdph.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas