twitter instagram YouTube

2019-02-15
Dotacje na działania wzmacniające kobiety

Dotacje na działania wzmacniające kobiety

Fundacja Ashoka ogłosiła nabór do drugiej edycji programu WzmocniONE. Jego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety i dziewczęta a ideą jest budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze, cztery z nich zostaną także dofinansowane kwotą 40.000 zł każda. Wnioski można składać w terminie do 24 lutego 2019 roku.

O PROGRAMIE:

WzmocniONE to program wspierania inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości. Tym samym chcemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa.

CEL KONKURSU:
– wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa;
– wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce;
– wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość;
– przyczynienie się do budowania zaufania społecznego;
– wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła wzmacniania dziewcząt i kobiet;
– pokazanie, że inicjatywy wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
– uwrażliwienie na sytuację kobiet na świecie i w Polsce;
– inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie.
W ramach programu:
– 10 organizacji otrzyma wsparcie szkoleniowe i doradcze;
– 4 organizacje otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł każda.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Nowe, twórcze pomysły na to, jak wzmacniać kobiety i dziewczęta.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).
2. Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.
3. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych.
4. Instytucje kościelne prowadzące zakład aktywności zawodowej.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
6. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych.
7. Grupy nieformalne.
W programie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze, cztery z nich zostaną także dofinansowane kwotą 40.000 zł każda.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://ashoka-cee.org/wzmocnione/application-page/ i przesłać go poprzez stronę do organizacji realizującej program.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 24 lutego 2019 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane w programie.

HARMONOGRAM PROGRAMU:

Zgłoszenia do programu zbierane są w terminie do 24 lutego 2019 roku.
Jury wybiera 20-30 inicjatyw do rozmów on-line do 21 marca 2019 roku.
Rozmowy on-line odbywają się w dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 roku.
Jury wybiera 10 finalistek i finalistów programu do 11 kwietnia 2019 roku.
Pierwsze szkolenie dla finalistek i finalistów obędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2019 roku.
Jury wybiera laureatki i laureatów programu w terminie nieprzekraczalnym do 30 listopada 2019.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

W REGULAMINIE na stronie organizatora (do pobrania TUTAJ)

KONTAKT:

Fundacja Ashoka
ul. Paca 40 , 04-386 Warszawa
info_pl@ashoka.org

Źródło: http://ashoka-cee.org/wzmocnione

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas