twitter instagram YouTube

2015-08-12
Dotacje na piłkę ręczną

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na zadania związane ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest szkolenie młodzieży, uczącej się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej, w Ośrodkach w 2015 r. Celem Programu jest:

- zapewnienie optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności gry w piłkę ręczną młodzieży uczącej się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych,

- zabezpieczenie młodzieży uczącej się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym,

- kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków ze strony Zleceniobiorcy,

- upowszechnienie systemu szkolenia, wykorzystywanego w ramach Programu, wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- Polskie związki sportowe,

- Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej, ukierunkowane na szkolenie młodzieży w piłce ręcznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 240 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2015-rok/1564,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kult.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas