twitter instagram YouTube

2017-01-18
Dotacje na realizację programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

Drugi nabór dotyczący programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

CEL KONKURSU 

Podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem programu jest, zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również projektów stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. Główny nacisk w programie zostaje położony na projekty kompleksowe, realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności edukacyjnej wnioskodawców, wyróżniające się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Zadania powinny umożliwiać bezpośredni kontakt adeptów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami. Dofinansowywane będą projekty mające charakter interdyscyplinarny – wzmacniające współpracę różnych typów szkół – umożliwiające wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty edukacyjnej. Promowane będą również zadania wspierające ważne wydarzenia kulturalne, uwzględniające istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego. W przypadku prezentacji artystycznych, realizowanych w ramach programu istotne jest, by – prócz realizacji założeń edukacyjnych – projekty te wpisywały się w nurt współczesnego życia kulturalnego, będąc dla młodych uczestników znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną aktywność zawodową.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Zadanie 1 - organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
 • Zadanie 2 - organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
 • Zadanie 3 - organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Podmioty, wskazane odrębnie przy kolejnych zadaniach:

Zadanie 1:

 • uczelnie artystyczne,
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
 • organizacje pozarządowe
 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego

Zadanie 2:

 • uczelnie artystyczne,
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,

Zadanie 3:

 • uczelnie artystyczne,
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
 • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
 • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
 • organizacje pozarządowe,
 • placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Dotacja przeznaczona do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 875 000 zł, w tym:

 • kwota zarezerwowana na finansowanie zadań wieloletnich z lat 2015-2016 – 727 000 zł,
 • przewidywana kwota wydatków w etapie konkursowym – 1 773 000 zł,
 • kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym - 375 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach realizowanych zadań wynosi 30 000 zł, maksymalna – 300 000 zł, a maksymalny poziom dofinansowania – 80%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin do dnia 31 marca 2017 r.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/edukacja-artystyczna.php

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas