twitter instagram YouTube

2014-03-19
Dotacje na szkolenia i współzawodnictwo sportowe młodzieży

Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym młodzieży

CELEM KONKURSU jest szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2014.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim,
  • polskie związki sportowe oraz ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieżowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 14 500 000 zł.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
trwa do 31 października 2014 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1196,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas