twitter instagram YouTube

2020-12-21
Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

 • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
 • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
 • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
 • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • polskie związki sportowe;
 • Polski Komitet Olimpijski;
 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
 • współzawodnictwo sportowe,
 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 112 900 000 zł.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

Wnioski należy składać do dnia:

 • 31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
 • 30 września 2021 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas