twitter instagram YouTube

2018-10-30
Dowódca "Grupy Leszno" ppłk Bernard Śliwiński - promocja książki prof. Bogusława Polaka

Dowódca

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Biblioteka Ratuszowa
Data rozpoczęcia: 2018-11-13 18:00
Data zakończenia: 2018-11-13 20:00
Organizator: MBP w Lesznie

Serdecznie zapraszamy na promocję książki prof. Bogusława Polaka pt. Dowódca Grupy "Leszno" ppłk dr Bernard Śliwiński (1883–1941), która odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Bibliotece Ratuszowej. Początek spotkania o godz. 18.00.

prof. Bogusław Stanisław Polak – polski historyk, jeden z najwybitniejszyh badaczy dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, profesor nauk humanistycznych, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej II kadencji. Specjalizuje się w historii najnowszej, historii wojskowości, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, biografistyce i źródłoznawstwie.

Pracował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, następnie został zatrudniony na Politechnice Koszalińskiej. W 2007 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

Pełni funkcje redaktora naczelnego słownika biograficznego "Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945" oraz przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego. Redaguje m.in. "Przegląd Historyczno- Wojskowy" oraz "Rocznik Koszaliński". W latach 1994–1999 przewodniczył Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie i Radzie Naukowej Instytutu Pamięci Narodowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

por. dr Bernard Śliwiński był jednym z czterech dowódców odcinków powstańczego frontu wielkopolskiego w pierwszej połowie stycznia 1919 roku, obok ppłk. Kazimierza Grudzielskiego (front północny), por. Kazimierza Zenktelera (front zachodni), i por. Władysława Wawrzyniaka (front południowy).
Genezą, organizacją i działaniami Grupy „Leszno” jeszcze w 1928 roku zajął się dr Włodzimierz Lewandowski, wygłaszający referat w Lesznie 6 stycznia 1929 roku podczas obchodów 10-lecia powstania Grupy „Leszno”. Wystąpienie to transmitowane było przez Polskie Radio w Poznaniu. Tekst referatu w 1934 roku opublikowany został na łamach „Kroniki Gostyńskiej”.

Po wojnie, dopiero w 1971 r. pierwszą monografię Grupy „Leszno” opublikował Bogusław Polak. Do tematu sięgnęli też Stefan Jankowiak, Zdzisław Poch, Eugeniusz Śliwiński, Grzegorz Wojciechowski, Roman Tomaszewski, a ostatnio Juliusz Tym. Autorzy ci, w różnym stopniu zajęli się sylwetką dowódcy frontu południowo-zachodniego. Obszerniejsze biogramy ppłk. B. Śliwińskiego opublikował B. Polak.

Prezentowana publikacja wpisuje się w serię biografii publikowanych w ramach Biblioteki Miasta Leszna, w zamyśle o tych, „którzy mają swoje miejsce w podręcznikach historii, a przez to także w zbiorowej pamięci Polaków, jest wielu tych, którzy całe swoje życie poświęcili służbie niepodległości Polski (…)”, jak akcentuje to prof. nadzw. dr hab. Waldemar Handke. Dopiszmy zatem jeszcze jedną kartę encyklopedii pamięci o naszych bohaterach.

Napisz do nas