twitter instagram YouTube

2014-09-08
Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń, kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi”. Termin składania ofert upływa 22 września br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem tego zadania jest podniesienie świadomości w zakresie sposobów przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń jakie mogą wiązać się z aktywnością w cyberprzestrzeni oraz  propagowanie dostępnych dla użytkowników końcowych rozwiązań technicznych mających na celu ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami w internecie. Projekty powinny mieć charakter edukacyjno-prewencyjny oraz być skierowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Oferty powinny odpowiadać założeniom Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieć ogólnopolski zasięg. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 2 000 000 zł. Wartość wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może być mniejsza niż 100 000 zł oraz przekraczać kwoty 500 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert upływa 22 września. 

Oferty wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 2455570 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

Załaczniki:

Ogłoszenie konkursu.........

szczegóły

pobierz

Zasady rozliczania ...

szczegóły

pobierz

Wzór oferty

szczegóły

pobierz

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas