twitter instagram YouTube

2019-04-17
Dzień Europy i Leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych 2019

Dzień Europy i Leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych 2019

"Dzień Europy oraz Targi Organizacji Pozarządowych” organizowane będą w tym roku 11 maja, jednak żeby wszystko było gotowe na wspólne świętowanie zgłaszać się można tylko do 19.04.2019r

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań oraz Miasto Leszno już po raz dziesiąty zapraszają leszczyńskie organizacje pozarządowe do udziału w „Dniu Europy i leszczyńskich Targach Organizacji Pozarządowych 2019”. Odbędą się one 11 maja 2019r. na leszczyńskim Rynku w godzinach od 10.30 do 14.00.

Tegoroczna – dziesiąta edycja wydarzenia jest szczególna, ponieważ łączy się z 15 - leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to doskonała okazja do upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  kulturowej. Wydarzenie to również w dużej mierze wpisze się w pobudzanie świadomości obywatelskiej na temat zbilżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Mamy nadzieję że wspólnie uda nam się stworzyć na leszczyńskim Rynku Europejskie Miasteczko Obywatelskie!

W programie przewidziane są: animacyjne targi z konkursami prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe i placówki oświatowe, występy artystyczne, animacje dla dzieci  i młodzieży oraz szereg atrakcji dla mieszkańców miasta Leszna.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, grupy nieformalne oraz placówki oświatowe.

Zachęcamy do przygotowania programu artystycznego związanego z 15-leciem członkostwa Polski w UE (można przygotować, prezentację danego kraju członkowskiego, piosenkę, teatrzyk, kabaret itp.). Program artystyczny powinien być związany z wartościami jakie niesie za sobą Unia Europejska (ekologia, mobilność, równość rasowa, płciowa itd.). W tym roku maksymalny czas występu to 5 min (czas weryfikowany zostanie na podstawie przesłanych podkładów).

Istnieje również możliwość zaprezentowania Państwa placówki lub organizacji na płycie Rynku, ponieważ równoległe z występami na scenie odbywać się będą Targi Organizacji Pozarządowych.

 

 Jak się zgłosić?

  • prezentacja na scenie:

Koordynacją programu artystycznego zajmuje się Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

Organizacje pozarządowe i placówki oświatowe zainteresowane wystąpieniem na scenie proszone są o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go do dnia 19.04.2019r.  na adres e-mail: fundacja.cat@gmail.com.

Podkłady muzyczne należy przesłać na w/w maila lub  dostarczyć na adres: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno maksymalnie do 26 kwietnia 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia, panią Kamilą Grzywaczyk, tel.: 888 496 548

  • prezentacji na płycie Rynku:

Koordynacją stoisk targowych zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna.

Placówki oświatowe/organizacje pozarządowe zainteresowane przygotowaniem prezentacji swojej działalności na płycie Rynku proszone są o wypełnienie załączonego formularza  i wysłanie do 19.04.2018r. na adres e-mail: ngo@leszno.pl.

Formularze można składać również osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy Al. Jana Pawła II 21 a.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  65 529 54 03 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas