twitter instagram YouTube

2020-01-09
Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

9 stycznia obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie jest najstarszą organizacją w Polsce, utworzone zostało 9 stycznia 1928 r., a jego naczelnym zadaniem jest ochrona przyrody. Liga jest otwartą organizacją w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są zainteresowani przyrodą i chcą działać na rzecz jej ochrony. Rola Ligi Ochrony Przyrody jest nie do przecenienia.

Liga Ochrony Przyrody to stowarzyszenie ogólnopolskie, którego celem jest ochrona fauny i flory w naszym kraju. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania
i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

W tym celu organizacja prowadzi działalność edukacyjną w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ochronie przyrody, inicjuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego oraz zachęca do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego. Ważną rolę Liga odgrywa w kwestii czuwania nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowania w przypadkach jego naruszenia. Stowarzyszenie wspiera również naukowców czy organizuje obozy i zajęcia edukacyjne dla młodych ekologów, konferencje itp. Zakres działalności LOP jest bardzo duży, a co najważniejsze jest otwartą organizacją - w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody. 

Dla każdego z nas urodziny LOP powinny być okazją do refleksji i zdobycia nowej wiedzy, z zakresu ochrony środowiska, otaczającej nas przyrody. Żyjemy w pięknym, niemal nietkniętym regionie, dlatego często nie doceniamy piękna otaczającej nas przyrody.
W tym wyjątkowym dniu warto zatrzymać się na chwilę i uświadomić sobie, że przyroda jest wspólnym dobrem, za które wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni.

Pamiętajmy o zasługach Ligi Ochrony Przyrody nie tylko dziś, ale również przez cały rok.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi organizacji – jej filia znajduje się również w Lesznie. Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Lesznie od wielu, wielu lat dokłada wszelkich starań, aby uwrażliwić społeczeństwo, szczególnie jego najmłodszych członków, na potrzeby przyrody i istotę jej ochrony. To najlepsza okazja do poznawania naszej pięknej polskiej przyrody i zdobywania „eko wiedzy”. Czy dacie się zarazić „zielonym bakcylem”?

Zajrzyj na stronę Ligi Ochrony Przyrody, okręg w Lesznie www.lop.leszno.pl

Kontakt: Liga Ochrony Przyrody, okręg w Lesznie

Tama Kolejowa 5a
Tel. 65 520 77 07
e-mail: lop@lop.leszno.pl
www: www.lop.leszno.pl
Facebook: www.facebook.com/lopleszno

Możesz również wypełnić deklarację i zostać członkiem Ligi Ochrony Przyrody www.lop.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas