twitter instagram YouTube

2016-02-25
Edukacja. Zmiana terinów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

Dotyczą one edukacji i podnoszenia kwalifikacji w ramach których można składać projekty na:

- przygotowanie i realizację wspólnego kształcenia

- współpracę między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

- rozwój kształcenia

Wnioski mogą być składane przez:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Przy założeniu, że w projekcie bierze udział przynjamniej po jednym partnerze z Rep. Czeskiej i Polski.

Na projekty z zakresu edukacji i podnoszenia kwalifikacji przeznaczono łącznie kwotę 2 554 512,93 euro z EFRR.

Projekty należy składać w terminie do 29 lutego br  w Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc, js.olomouc@crr.cz , tel. +420 587 337 710.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu.

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas