twitter instagram YouTube

2017-10-17
Eko Odkrywcy

Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych.

Konkurs organizowany jest pod nazwą „Eko Odkrywcy 5”, organizatorem jest Formatic Piotr Karpiński.

Fundatorem nagród jest Henkel Polska Sp. z o.o.

Konkurs zostanie zorganizowany przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia

Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 04.09.2017r. do dnia 18.12.2017r.

Konkurs organizowany jest na stronie portalu internetowego www.rossmann.pl/ekoodkrywcy oraz www.ekoodkrywcy.pl

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w

          przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,

  • zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych.

Wnioski mogą składać szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe działajace w Polsce.

Termin składania wniosków  upływa 13 listopada 2017r.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje na www.ekoodkrywcy.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas