twitter instagram YouTube

2014-03-19
Erasmus + SPORT

Od tego roku w Europie funkcjonuje program ERASMUS +, który łączy dotychczasowe programy takie jak: młodzież w działaniu, Erasmus, Leonardo czy Grundtvig. Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić się do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej (ruchowej)

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów:

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu,
 • Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.


KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Dla współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu mają prawo ubiegać się o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych (patrz sekcja „kraje uprawnione”, część A przewodnika dla wnioskodawców).

Przykładowymi organizacjami mogącymi brać udział w tego typu projektach są: 

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucje krajowych lig sportowych,
 • kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców,
 • organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp.,
 • organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich),
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Dla projektu Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe mają prawo ubiegać sie o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu.


WYSOKO
ŚĆ DOTACJI:
Maksymalna wartość dofinansowania

1) Współpraca partnerska w dziedzinie sportu 

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 500 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)

2) Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 000 000 EUR (Maksymalnie 80% całkowitych kosztów uprawnionych)


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
:
Wnioskodawca musi złożyć wniosek do 15 maja (danego roku) do godziny 12.00 czasu brukselskiego (midday Brussels time) dla projektów mających rozpocząć swoja realizację od 1 stycznia następnego roku. 


DODATKOWE INFORMACJE:
Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas