twitter instagram YouTube

2015-01-14
Erasmus + sport - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niepowiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 14 maja 2015r.

Cele ogólne programu Erasmus+ sport

 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
 2. Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
 3. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
 4. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

Charakter wydarzenia

 • Organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego.
 • Czas realizacji do jednego roku (przygotowanie, realizacja, kontynuacja). Czas trwania imprezy – do 3 tygodni.

Wartość dofinansowania

 • Dla niekomercyjnych imprez sportowych organizowanych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem sportu 2015: 500 000 EUR
 • Maksimum 80% kosztów uprawnionych.

Liczba i profil organizacji partnerskich

Dla projektów niezwiązanych z europejskim tygodniem sportu

 • Zakrojona na szeroka skalę Europejska impreza sportowa organizowana
  w jednym kraju musi obejmować udział przedstawicieli co najmniej 12 różnych krajów programu.

lub

 • Impreza sportowa organizowana jednocześnie w kilku krajach programu musi obejmować udział przedstawicieli co najmniej 12 różnych krajów programu. Warunek jest spełniony, gdy przedstawiciele co najmniej 12 różnych krajów programu biorą udział łącznie we wszystkich miejscach organizacji imprezy

Okres realizacji

Do jednego roku (obejmuje działania przygotowawcze i realizację imprezy.

Terminy wydarzeń

 • Dla niekomercyjnej imprezy sportowej niezwiązanej z Europejskim Tygodniem Sportu w 2015 r. Impreza musi odbyć się w 2016 r. (w dowolnym czasie).

Terminy składania wniosków

 • Niekomercyjna impreza sportowa niezwiązana z Europejskim Tygodniem Sportu w 2015 r.: 14 maja 2015, do godziny 12:00 (południe czasu w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się 1 listopada bieżącego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Dla projektów Współpracy Partnerskiej w dziedzinie sportu mają prawo ubiegać sie o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych (patrz sekcja „kraje uprawnione”, część A przewodnika dla wnioskodawców).

Przykładowymi organizacjami mogącymi brać udział w tego typu projektach są:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucje krajowych lig sportowych,
 • kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców,
 • organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp.,
 • organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich),
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Dla projektu Niekomercyjne Europejskie Wydarzenia Sportowe mają prawo ubiegać sie o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

oraz  na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas