twitter instagram YouTube

2015-01-14
Erasmus + sport - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu niekomercyjnych europejskich imprez sportowych związanych wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 22 stycznia 2015r.

Cele ogólne programu Erasmus+ sport

 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
 2. Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
 3. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
 4. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

Charakter wydarzenia

 • Organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego.
 • Czas realizacji do jednego roku (przygotowanie, realizacja, kontynuacja). Czas trwania imprezy – do 3 tygodni.

Wartość dofinansowania

 • Dla niekomercyjnych imprez sportowych organizowanych w 2015 roku ściśle związanych z Europejskim Tygodniem Sportu w 2015: 250 000 EUR.
 • Maksimum 80% kosztów uprawnionych.

Liczba i profil organizacji partnerskich

Dla projektów ściśle związanych z europejskim tygodniem sportu

 • Zakrojona na szeroka skalę Europejska impreza sportowa organizowana  w jednym kraju musi obejmować udział przedstawicieli co najmniej 3 różnych krajów programu.

lub

 • Impreza musi być zorganizowana równocześnie w co najmniej 3 krajach programu.

Okres realizacji

Do jednego roku (obejmuje działania przygotowawcze i realizację imprezy.

Terminy wydarzeń

 • Dla niekomercyjnej imprezy sportowej ściśle związanej z Europejskim Tygodniem Sportu w 2015 r. Impreza musi odbyć się pomiędzy 7, a 30 września 2015 r.

Terminy składania wniosków

 • Niekomercyjna impreza sportowa ściśle związanej z Europejskim Tygodniem Sportu w 2015 r.: 22 stycznia 2015, do godziny 12:00 (południe czasu w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się 1 maja bieżącego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Dla projektów Współpracy Partnerskiej w dziedzinie sportu mają prawo ubiegać sie o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne, inni partnerzy z krajów uprawnionych (patrz sekcja „kraje uprawnione”, część A przewodnika dla wnioskodawców).

Przykładowymi organizacjami mogącymi brać udział w tego typu projektach są:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucje krajowych lig sportowych,
 • kluby sportowe,
 • organizacje i związki reprezentujące sportowców,
 • organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy, menadżerów sportowych itp.,
 • organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich),
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej,
 • organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku,
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Dla projektu Niekomercyjne Europejskie Wydarzenia Sportowe mają prawo ubiegać sie o dofinansowanie wszystkie nie nastawione na zysk organizacje lub instytucje publiczne w zakresie sportu.

Przykładowe organizacje mogące brać udział:

 • instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie,
 • organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym,
 • instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w z zakresie sportu.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

oraz  na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas