twitter instagram YouTube

2015-01-22
Europejska Nagroda im. Karola Wojtyły dla Młodzieży

Już po raz ósmy otwarto konkurs o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, przeznaczony dla młodych ludzi realizujących projekty ułatwiające porozumienie między obywatelami krajów europejskich. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2015 roku.

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży jest organizowana wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat. Do konkursu mogą zgłosić się osoby lub grupy realizujące projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne czy internetowe.

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną nagrodzone sumami 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez krajowe jury będą zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie w maju 2015.

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie, narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybiera 28 najlepszych projektów - po jednym z każdego państwa członkowskiego.

W drugiej fazie, europejskie jury składające się z przewodniczącego i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów.

WAŻNE TERMINY::

  • Termin składania wniosków: 2 lutego 2015
  • Wybór 28 projektów przez jury krajowe: 13 marca 2015
  • Wybór trzech zwycięskich projektów przez jury europejskie: 23 kwietnia 2015
  • Wręczenie nagród w Akwizgranie: 12 maja 2015

DODATKOWE INFORMACJE  I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas