twitter instagram YouTube

2018-10-18
Europejska Współpraca Terytorialna Program Polska – Saksonia

Wspólny sekretariat PL ogłasza konkurs w zakresie działalności : Europejska Współpraca Terytorialna Program Polska – Saksonia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Wspólny sekretariat PL ogłasza konkurs w zakresie działalności : Europejska Współpraca Terytorialna Program Polska – Saksonia.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu są działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Partnerskie projekty, gdzie w skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii któtych celem sa działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im
podległe,
- podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania
potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
- organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego
i gospodarczego,
- małe i średnie przedsiębiorstwa o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

6 900 000 euro

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/1-wspolne-dziedzictwo-naturalne-i-kulturowe-1/

KONTAKT:
kontakt@plsn.eu

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas