twitter instagram YouTube

2020-03-25
Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.

Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

CEL KONKURSU:

Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • organizacje pozarządowe, instytucje i firmy;
  • projekty Solidarności – grupa inicjatywna (minimum 5 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia), a wnioskodawcą bezpośrednim działającym na rzecz grupy inicjatywnej jest organizacja wspierająca, posiadająca Akredytację Erasmus+; lista organizacji z Akredytacją Erasmus+ rejonu woj. wielkopolskiego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Łączny budżet na 2020 rok – 7 000 000 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

7 maja 2020r. do godz. 12.00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Projekty Solidarności - są inicjowane, opracowywane i wdrażane przez okres od 2 do 12 miesięcy przez co najmniej pięć młodych osób, które chcą wprowadzić zmiany na lepsze w swojej społeczności lokalnej.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://eks.org.pl/

KONTAKT:

tel. +48 22 463 10 00

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas